Rebellernes genstart

 

 

Udgivelsen af dokumentaren “Rebellernes genstart” er blevet udskudt en stund, men forventes at være klar i marts 2024. Nedenfor har du mulighed for at se trailere for filmen og allerede nu få en fornemmelse…

På den fælles akutmodtagelse i Esbjerg, har man valgt at gøre tingene lidt anderledes. Det giver en bedre og mere værdig behandling af især hospitalets ældre patienter, det frigiver ressourcer og kompetencer i hospitalets specialeafsnit hvor de enkelte specialelæger ikke skal afse tid til også at gå vagter på akutmodtagelsen.

Jeg har fået lov til at følge med i den fælles akutmodtagelse samt den mobile akutmodtagelse der kører ud til patienter der bedømmes som værende bedre tjent med at få et besøg af hospitalets akutlæge og sygeplejeske. Først fire dage i november 2023 og for nyligt 3 dage i januar 2024.